Rune Andersson fick Willefondens Guldtacka

Priser ur Willefonden delades ut på Eriksberg

Rune Andersson/Mellby gård har tilldelats Willefondens Guldtacka. Priset är nytt för i år och delas ut till någon som gör något långsiktigt för de odiagnostiserade barnen och deras familjer.
Rune Andersson/Mellby Gård har genom Eriksberg Hotel & Nature Reserve engagerat sig i Willefonden för att hjälpa barn med odiagnostiserade sjukdomar och har möjliggjort föräldrahelgen 28-30 september på Eriksberg, då ett 30-tal föräldrar till barn med okända hjärnsjukdomar samlades för att stötta varandra och bringa lite ljus över varandras situationer.
Willefonden bildades 1999 av Mikk och Helene Cederroth. 1999-2002 förlorade de tre barn, Wille (16 år), Emma (6 år) och Hugo (10 år). Barnen hade ingen diagnos och föräldrarna har därefter arbetet för att hjälpa barn med okända hjärnsjukdomar. I Sverige är det cirka 500 barn som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom.
Stig-Bertil Svensson fick Willefondens Guldklimp, Loella Hallberg Eriksson fick Willefondens Guldmamma och professor Ann Nordgren (Karolinska sjukhuset) fick Willefondens Guldstetoskop.

På bilden ses Mikk Cederroth, Mona Andersson, Rune Andersson, Helene Cederroth och Stig-Bertil Svensson.

december 2018