Ny kuvös för gäddyngel

En trygg plats för ynglen att växa till sig

Eriksbergs nya gäddkuvös är färdig.
– Här kommer gäddynglen att få en trygg plats där de kan växa till sig och bli väl rustade i konkurrens med andra arter, säger Per-Arne Olsson, vd på Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Den nya gäddfabriken, eller gäddkuvösen som Eriksberg har valt att kalla området, ligger nedanför gårdsområdet och har tidigare varit en havsvik. 1944 vallades viken in för att bli odlingsbar mark och är idag en mycket populär betesmark för de vilda djuren. Markytan ligger fortfarande cirka 30 centimeter under havsytan.
– Syftet är att låta området svämma över under vinter och vår för att återfå sin funktion som reproduktionsområde för fisk, det vill säga för fiskvandring, lek och uppväxt. När gäddynglen har växt till sig, ska vattnet sänkas av och fisken vandra ut i havet igen. Området kommer då åter att användas för grästillväxt och betesmark, berättar Per-Arne Olsson.
I den nya gäddkuvösen som blir sju hektar, får gäddan optimala förutsättningar att föröka sig. Det finns gott om mat och skydd och i det grunda och snabbt uppvärmda vattnet har gäddynglen möjlighet att växa till sig.
Redan idag är den inhägnade delen av Maraviken på Eriksberg, en populär lekplats för framför allt gädda och abborre. Den nya gäddkuvösen ska i en förlängning bidra till att förstärka detta.
– Det här är en del i Eriksberg viktiga arbete med att utveckla djur- och naturlivet och den biologiska mångfalden. Vi jobbar med naturen.

Fakta: Sedan 1942 har Maraviken och Flan (den del av Östersjön som idag ingår i den hägnade delen på Eriksberg) varit skyddad från yttre påverkan. Då fick dåvarande ägare Bengt Berg ett statligt bidrag/uppdrag att bilda Maravikens Biologiska naturvårdsområde. Detta innebar bland annat att ingen båttrafik förutom av förvaltaren fick ske, inget externt fiske heller. Enligt de uppgifter som kommit oss tillhanda har det bedrivits försiktigt fiske under hela denna period, speciellt då efter gädda. Det var framför allt catch and releasefiske som bedrevs även då.