Jakt

Jakt i ett av norra Europas största vilthägn

Ditt livs jaktupplevelse får du på Eriksberg!
För den jaktintresserade erbjuder Eriksberg i Blekinge upplevelser utöver det vanliga. Och möjligheterna är många. Vi ordnar allt från smyg- och vakjakt på visent/vildsvin/mufflon/dov/kron för enstaka personer, till drevjakter på klövvilt och änder för upp till tolv personer. Priser offereras vid förfrågan.
   Säsongen för jakt är september till februari. Stor vikt läggs vid att hålla en god jaktetik med respekt för det vilda. All jakt sker tillsammans med kunnig jaktguide/ledare. Smygjakt på trofédjur bedrivs mestadels under perioden september-november. Den bästa naturupplevelsen är tiden då kronhjortarna har sin brunstperiod (september/oktober).
   Allt fällt vilt tillfaller markägaren förutom trofé om inte annat överenskommits.

I Bengt Bergs fotspår
Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn. Det är familjen Berg (1938-1986) som har gett egendomen dess speciella karaktär, med sina försök med gäss och hjortar. Bengt Berg började delvis hägna in egendomen på 1940-talet. Den stora utbyggnaden av hägnet har Bengt Bergs son Iens Illum Berg gjort och det var klart 1979. 2015 utökades hägnet ytterligare och är idag cirka 925 hektar. I hägnet finns dovvilt, kronvilt, davidshjortar, vildsvin, mufflon och visenter. Alla stammarna har en egen historia och är unika var för sig med tanke på avel och genetik. Antalet djur sommartid är mellan 1 400 – 1 500 stycken.
   Miljön varierar från gammal tallskog i norr till mer lövskogspräglad natur i centrum och längst ut mot havet är det framför allt löv/enskogar.

Kronhjortsbröl. Här kan du se filmen på en kronhjort i brunst som visades vid den kungliga återinvigningen av Eriksberg Vilt & Natur den 13 september 2012. Klicka här för att se filmen>>

Möjlighet för olika sorters boende finns på gården och i dess närhet. Priser offereras enligt kunds önskemål.

Välkommen att höra av dig för ditt livs jaktupplevelse. Kontakta oss på reception@eriksberg.se

Rekommendationer till jägare i samband med jaktresor utomlands: Tänk på att om du jagar i andra länder kan du ta med dig smittämnen hem på dina kläder eller skor. Du bör därför vara extra noga  om du jagar i ett land där det finns allvarliga viltsjukdomar som exempelvis svinpest eller mul- och klövsjuka. Var noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar före återresan till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter. Rengör noggrant skor eller stövlar och desinficera gärna dem med ett lämpligt medel som till exempel Virkon. Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.
Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
Vänta i minst 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats.