Grillhyddan abonnerad

Vissa dagar är grillhyddan abonnerad och det finns inte möjlighet för andra besökare att använda den då.

  • Den 5 juli 2017 är grillhyddan abonnerad klockan 18.00-20.00.
  • Den 8 juli 2017 är grillhyddan abonnerad klockan 19.00-21.00.
  • Den 17 juli 2017 är grillhyddan abonnerad klockan 14.00-16.00.

Med reservation för ändringar.