Grillhyddan abonnerad

Vissa dagar är grillhyddan abonnerad och det finns inte möjlighet för andra besökare att använda den då.

  • 27 augusti 2017 är grillhyddan abonnerad mellan klockan 14.00 och 16.00.

Med reservation för ändringar.

februari 2018