Fladdermus

Många olika arter finns här på Eriksberg

Nymffladdermus - en nyupptäckt art i Sverige har konstaterats bland annat här på Eriksberg.

Under de senaste åren har inspelningar gjorts som tyder på att Sverige nu kan räkna in den 18:e kända arten i fladdermusfaunan, Nymffladdermus Myotis alcathoe. En av fyndplatserna är i en bok- och ekskog här på Eriksberg, den 20 maj 2009.

Nymffladdermusen anses vara sällsynt och Europas minsta, normalvikten är 3,5 till 5,5 gram.

På bilden ses en Nyctalus leisleri (leislers fladdermus). Det är troligen så att arten har sin enda koloni i Sverige på Eriksbergshalvön. Observationer har gjorts inom ett begränsat område, bland annat vid Utsikten, där de har visat sig eller hörts. Foto: Dietmar Nill