Fiske

Här finns ett fantastiskt fiske

Sedan 1942 har Maraviken och Flan (den del av Östersjön som idag ingår i den hägnade delen på Eriksberg) varit skyddad från yttre påverkan. Då fick dåvarande ägare Bengt Berg ett statligt bidrag/uppdrag att bilda Maravikens biologiska försöksområde. Detta innebar bland annat att ingen båttrafik förutom av förvaltaren fick ske, inget externt fiske heller. Enligt de uppgifter som kommit oss tillhanda så har det bedrivits försiktigt fiske under hela denna period, speciellt då efter gädda. Det var framför allt catch and releasefiske som bedrevs även då. Det finns sedan länge ett regeringsbeslut att den hägnade delen av Eriksberg är förbehållet ägaren att bestämma vilka och vilken omfattning som man får beträda parken. Allemansrätten är undantagen inom de ca 925 hektaren. Liksom det är på Kolmården och andra parker som har tillstånd enligt offentlig förevisning.

Under överskådlig tid så har man kunnat genom anteckningar och andra uppgifter se att vikarna på den idag hägnade delen av Östersjön varit väldigt betydelsefulla som lekvikar och bytesfiskplatser för gäddan. Mycket fisk och bra medelvikter syns i anteckningar från 1940-talet och framåt. Under den period som vattnet inte är för varmt står det alltid mycket gädda inne i det ca 90 hektar stora hägnade vattenområdet. Fisket är normalt mindre bra från 15/5 till början av oktober beroende på olika faktorer.

Under 2006 påbörjades en studie i hur gäddor påverkas av catch and releasefiske. Projektansvaret för denna undersökning hade SLU i Umeå. Ett antal gäddor har märkts med både telemetriutrustning och visuella märken. Delvisa resultat har kunnat utläsas. En uppföljning skedde 2007. Krav på utnyttjare finns att anteckna rapport om utfallet för dagen och eventuellt märkta fiskar.

Förutsättningar för gäddfiske (vår och höst): Egen båt får inte medföras in på området. Trolling inom området är förbjudet. Endast catch and releasefiske. Vi säljer enbart paket med boende/båthyra. För den som vill finns möjlighet att köpa till guide och kost. Vi kan erbjuda allt från enklare övernattning med självhushåll till ett mer exklusivt boende med fullservice. Rapporteringsskyldighet om fångster för dagen föreligger. Mer information finns i pdf-fil längst ner.

Vi har även ett mycket bra karpfiske (15 maj till 31 augusti), i bland annat Gårdssjön. När Bengt Berg köpte Eriksberg 1938, var Gårdssjön en potatisåker. Genom att dämma upp åkern skapade Bengt Berg en sjö för att gynna fågellivet. Både änder och gäss trivs bra här. Fjäll- och spegelkarp sattes in tidigt under 40- och 50-talet. Även när det gäller karpfiske tillämpas catch and releasefiske.

För mer information kontakta oss på 0454-56 43 30 eller reception@eriksberg.nu 

På bilden högst upp på sidan: En spegelkarp på tio kg som har fångats och släppts tillbaka i Gårdssjön.

Inom området finns även kräftfiske.