Eriksbergspriset

Ska stimulera till ökat mångbruk

Eriksbergspriset, som instiftades av Karlshamns kommun och Stiftelsen Skogssällskapet, utdelades för första gången 1999. Priset ska stimulera till ett ökat mångbruk, det vill säga ett aktivt nyttjande av naturens olika värden, genom att bidra till finansiering av tillämpad forskning och lättillgänglig dokumentation om det mångbruk som bedrivs på Eriksberg.
Eriksbergspriset består av ett stipendium på 50 000 kronor.

Eriksbergspriset 2012 och 2013 har tilldelats Bengt Å Bengtsson, en av världens främsta experter på en grupp små och mycket svårbestämda fjärilsfamiljer, för inventering av fjärilar på Eriksberg. Resultatet visar att det inom vilthägnet finns en stor biodiversitet. Bengt Å Bengtssons inventeringstid omfattar även 2013.

Pristagare från och med 1999:
1999: Tomas Persson; Kring Maraviken "scener ur landskapets historia".
2000: Gina Hannon; Eriksberg genom en borrkärna, en resa under minst 2 500 år. Resultatet som pdf-fil>>
2001: Sören Svensson; Inventering av fågellivet i Eriksbergsområdet. Resultatet som pdf-fil>>
2002: Roger Bergström; Eriksberg - mulens och klövarnas landskap.
2004: Mats Andersson; Utvecklingsplan för fisketurismen på Eriksberg. Resultatet som pdf-fil>>
2005: Bengt Ehnström; Skalbaggar på E-berg. Resultatet som pdf-fil>>
2006: Ulrik Lohm, Bengt Berg Sällskapet; Bibliografi/livsskildringar om Bengt Berg.  Resultatet som pdf-fil>>
2010: Peter Fredman; Naturturismens utv Eriksberg, ekonomiskt och resursmässigt hållbart. Resultatet som pdf-fil>>
2012: Bengt Å Bengtsson; Fjärilar på Eriksberg.
2013: Bengt Å Bengtsson; Fjärilsfaunan på Eriksberg. Resultatet som pdf-fil>>
2014: Lars Jonsson: Spindelfaunan på Eriksberg.
2015: Yngve Brodin: Fjädermyggsfaunan på Eriksberg.
2016/2017: Mats Niklasson: Betestryck och trädföryngring på Eriksberg.
2016/2017: Tommy Knutsson: Förekomsten av svampar på Eriksberg.