Djuren och floran

Välkommen in i en vild och vacker värld!

Den inhägnade delen på Eriksberg är drygt 915 hektar, vilket innebär att Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn samt Nordens största safaripark. Inom hägnet finns kronvilt, dovvilt, davidshjort, vildsvin, visenter och mufflonfår som vandrar fritt omkring tillsammans. Vi har en sommarstam på drygt 1 500 djur, fördelat på:

• Kronvilt 350-400 stycken
• Dovvilt 700-800 stycken
• Vildsvin 200-250 stycken
• Mufflon 150-200 stycken
• Visent ca 50 stycken
• Davidshjort drygt 20 stycken

Inom området finns även ett rikligt fågelliv. Har du tur får du se havsörnen som brukar segla över vattnet vid Utsikten eller Färsksjön.

I Färsksjön finns även ett av världens största bestånd av den fridlysta röda näckrosen. Och i  den inhägnade Mahraviken som är en del av Östersjön, finns ett av världens bästa gäddfisken och i sjöarna finns ett bra karpfiske.